Smidesräcken

Smidesräcken i stål - säkerhet, hållbarhet och design

VI producerar och levererar räcken och andra produkter i smide av hög kvalitet i fråga om både funktion, säkerhet och design. Vår tillverkning sker på plats i våra egna toppmoderna verkstadslokaler och våra beställare inbegriper entreprenörer för både privat nybyggnation och allmänna platser runt om i Sverige. Läs om våra främsta smidesprodukter nedan:

Trappräcken

Vi tillverkar trappräcken i enlighet med arkitekts projektering eller kunds behov och önskemål. Vid utförande av trappräcken skall säkerhetsregler med hänsyn till belastning och fallskydd alltid prioriteras, utan att detta kommer i vägen för vare sig tilltalande design, hög kvalitet eller hållbarhet. Vi tillverkar smidesräcken till raka eller svängda trapplöp och kan montera på plats.


Balkongräcken

Vi skräddarsyr balkongräcken i dimensioner och utförande, och balkongen kan i stort sett ha vilken form som helst. Även i fråga om balkongräcken är säkerheten avgörande, Boverkets regler kring belastning och fallskydd har alltid högsta prioritet. Vi ytbehandlar stålet i olika korrosivitetsklasser och kulörer enligt era önskemål och behov. Montering kan utföras av oss på plats.


Gårdsräcken

Vi tillverkar gårdsräcken i smide enligt kundens önskemål och behov, eller i standardutföranden. Även för gårdsräcken gäller vår ståndpunkt kring att alltid prioritera Boverkets regler om säkerhet för belastning och fallskydd. Stålet kan ytbehandlas i enlighet med kundens önskemål och behov i fråga om korrosivitetsklass och kulör, och monteras på plats om så önskas.


Grindar

Stängsel, staket och grindar i stål är hållbara och går att utforma och anpassa med allt från säkerhet till estetik i åtanke. Perimeterskydd i stål är snyggt, starkt och kräver minimalt underhåll. Stålet kan ytbehandlas på olika sätt, allt för att åstadkomma det ni önskar.


Trappor

Även för trappor är stål ett mycket lämpligt material - det är slitstarkt, anpassningsvilligt och enkelt att underhålla. Vi tillverkar allt från gedigna stationära trappor byggda på plats till flyttbara plattformstrappor.


Schakt

Schaktstegar i stål lämpar sig för alla miljöer där inte korrosiva eller elektriska element förekommer i alltför stor utsträckning. Fördelarna med schaktstegar i stål är att de är hållfasta, anpassningsbara och det i särklass billigaste alternativet i jämförelse med till exempel glasfiberarmerad plast.

smidesräcken

Skräddarsydda smidesräcken