Stålhallar

Stålhallar för alla behov

Vi designar, tillverkar och bygger stålhallar som är unikt anpassade efter beställarens önskemål och behov. Läs mer om exempel på olika typer av stålhallar vi kan leverera här nedanför. Kontakta oss om du vill ha mer information eller en kostnadsfri offert!

Lagerhallar och logistikbyggnader

En stor andel av projekten vi utför är lagerhallar och logistikbyggnader. Vi bygger utrymmen som är optimerade för förvaring, anpassade för alla olika branscher och typer av gods. Från enkla mindre förvaringsutrymmen till stora logistikhallar och förvaring med kylsystem för livsmedels- och läkemedelsindustrin - möjligheterna till flexibilitet i fråga om dimensioner och funktion är i stort sett obegränsade.

Exempel:

 • Lager för konsumtionsvaror
 • Fraktcentraler
 • Kyllager
 • Inbrottssäkra lagerlokaler
 • Brandskyddade lagerlokaler

Industribyggnader och produktionshallar

En betydande del av vår produktion består av produktionshallar och anläggningar för tillverkning. Detta kan innebära industribyggnader för olika typer av branscher, från tung industri till specialiserad livsmedelsproduktion. Vi kan möta mycket specifika krav på egenskaper och utföranden till exempel i form av olika golv, avskiljning och skjutportar med mera.

Exempel:

 • Fabriker
 • Tillverkningsindustri
 • Produktion av livsmedel
 • Tryckerier
 • Möbler
 • Byggmaterial

Sporthallar

Vi bygger hallar för alla olika typer av sport och har stor erfarenhet av allt från kommunala idrottsanläggningar till mastodontprojekt som Tele2 Arena.

Exempel:

 • Ishallar
 • Kommunala idrottshallar
 • Tennis och Padel
 • Bandyhallar
 • Fotbollsanläggningar

Kontorslokaler

De allra flesta företag och verksamheter har behov av någon form av kontorsutrymme. Vi bygger fristående kontorsbyggnader och inbyggda utrymmen i till exempel affärslokaler, produktionsbyggnader och lagerlokaler. Vid utförande av kontorsutrymmen är vi medvetna om och noggranna med de specifika krav som ställs på utförandet i form av design och utseende, och människovänlighetselement som ljusinsläpp och rimlig akustik.

Exempel:

 • Separata kontorsbyggnader
 • Kontorshotell i flera våningsplan
 • Inbyggda kontorsutrymmen
 • Byggnader i fler våningsplan

Maskin- och lantbrukshallar

Våra lantbrukshallar lämpar sig väl för både djurhållning och förvaring av grödor och foder. Även maskinhallar och ridhus hör till vårt utbud. Vi är flexibla och kan anpassa er hall utifrån mycket specifika krav på allt från dimensioner och funktion till väderförhållanden och omgivande miljö.

Exempel:

 • Stall
 • Maskinhallar
 • Spannmålslager
 • Ridhus
 • Förvaring och lager

Köpcentrum och affärsbyggnader

Våra affärsbyggnader kan anpassas helt utifrån den enskilda kundens önskemål och behov. Detta kan avse alla sorters varor från textil och konfektion, elektronik och vitvaror till skrymmande produkter som båtar, bilar och byggmaterial. Vi har djup kunskap och bred erfarenhet av olika sorters affärsbyggnader som sträcker sig från mindre hallar och utställningslokaler till stora köpcentrum som Mall of Scandinavia.

Exempel:

 • Detaljhandel
 • Utställningslokaler
 • Bilverkstäder
 • Köpcentrum
 • Möbel- och byggvaruhus

Stålkonstruktioner

Vi är experter på stålhallar